Skip to content

Vogelzang

waar jonge kinderen en hun ouders begeleid worden

Wie zijn we?

Vogelzang is een Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG), waar jonge kinderen en hun (aanstaande) ouders begeleid worden. We zijn er voor gezinnen in een moeilijke opvoedingssituatie, die extra ondersteuning nodig hebben.

Onze focus ligt hierbij op het jonge (ongeboren) kind en de ouder-kind relatie, met aandacht voor de noden van de (tiener)ouders.

Onder impuls van Odette Verdickt startte Vogelzang vzw in 1990 als tehuis voor moeders en kinderen, dit met de hulp van Kind en Gezin en de Vlaamse gemeenschapscommissie.

Het aanbod

Sommige gezinnen verblijven in Vogelzang, andere worden thuis begeleid. Samen met het hele gezin bekijken we waar en op welke manier we in de opvoeding kunnen ondersteunen.

Gezinsverblijf

Verblijf en integrale begeleiding van gezinnen in een veilige leeromgeving ter versterking van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen in functie van passend ouderschap.

Gezinsbegeleiding

Integrale begeleiding van gezinnen ter versterking van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen in functie van passend ouderschap.

Jong Ouderschap
We richten ons in het bijzonder tot gezinnen vanaf de zwangerschap en of met kinderen tot 6 jaar.
Kwetsbaar Ouderschap
We ondersteunen het gezin integraal, op alle levensdomeinen.
IMH, Ouder-kind Relatie
De goede ontwikkeling van een kind en de ouder-kind relatie zijn een belangrijke focus in onze begeleidingen.

De eerste
1000 dagen

De eerste 1000 dagen

CIG Vogelzang onderschrijft het belang van de eerste 1000 dagen. Ons begeleidingsaanbod richt zich in het bijzonder op deze boeiende, maar ook kwetsbare periode voor een gezin.