Skip to content

Historiek Vogelzang

Interview Mevr. Huguette Boon Falleur-Verdickt
Onder impuls van Odette Verdickt startte Vogelzang vzw in 1990 als tehuis voor moeders en kinderen, dit met de hulp van Kind en Gezin en de Vlaamse gemeenschapscommissie.
In 1995 werd Vogelzang erkend als Centrum voor Integrale Gezinszorg (CIG), gesubsidieerd door de Vlaamse gemeenschap. Later, in 2014, werden alle CIG overgeheveld naar het Agentschap Jongerenwelzijn, later het Agentschap Opgroeien.
Huguette Boon Falleur, dochter van Odette Verdickt en voorzitter van de huidige raad van bestuur, vertelt over de geschiedenis van Vogelzang.

“Mijn moeder heeft, samen met onze hele familie, het engagement op zich genomen om het moederschap te ondersteunen. Vanzelfsprekend is het vaderschap even belangrijk, toch willen wij het moederschap beklemtonen, de vrouw als moeder én als vrouw.

Vogelzang is ontstaan als veilige plek voor zwangere, kwetsbare vrouwen, die in moeilijke omstandigheden ervoor kozen om hun kind te houden. We wilden hen op alle mogelijk manieren ondersteunen, ook na hun vertrek, zowel professioneel als informeel.

Het maakt me blij en trots te merken dat het huidige team van Vogelzang dicht bij de gezinnen staat, ondanks alle moeilijkheden en beslommeringen. Deze nabijheid zorgt voor een warme, emotionele band met de ouders en hun kinderen.

Het christelijk geloof is steeds onze belangrijkste inspiratie geweest, hierin vinden we sterkte om ons op deze manier te engageren.
Onze visie heeft ook een impact op de infrastructuur: we willen geen “armenhuizen” aanbieden, maar mooie, gezellige woningen. Men moet het licht kunnen zien, dat geeft vreugde.
Ook de raad van bestuur voelt zich betrokken bij de families en wil niet enkel vanop een verre afstand beslissingen nemen. Het aanbod van vrijwilligers is een belangrijke toevoeging aan het professionele team. Op die manier worden het hart en de ernst van het werk gecombineerd.”