Skip to content

Jong Ouderschap

D.i. enerzijds het ouderschap van jonge ouders (o.a. tienermoeders), maar ook het pril ouderschap, met begeleidingsthema’s rond de pré-, peri- en postnatale periode.
We richten ons in het bijzonder tot gezinnen vanaf de zwangerschap en of met kinderen tot 6 jaar. Vanzelfsprekend zijn oudere broers en zussen welkom.

Kwetsbaar Ouderschap

D.i. ouderschap dat risico’s inhoudt voor de gezonde ontwikkeling van het kind en de ouder-kindrelatie omwille van problemen met betrekking tot zorg voor en stimulering van de kinderen (zowel op fysiek als op mentaal vlak), de gezinssamenhang en de plaats van het gezin in de samenleving.
We ondersteunen het gezin integraal, op alle levensdomeinen.

Dreigende Uithuisplaatsing van het Jonge Kind

Samen met het gezin en hun persoonlijke en professionele netwerk zetten we in op de veiligheid van het jonge kind. Samen met het gezin streven we naar goed genoeg of gepast ouderschap op langere termijn.

IMH, Ouder-kind Relatie

De goede ontwikkeling van een kind en de ouder-kind relatie zijn een belangrijke focus in onze begeleidingen. We starten bij voorkeur al tijdens de zwangerschap.
Naast onze expertise in Theraplay en Nurture and Play (NaP), bieden we ook verschillende methodieken en (groeps)activiteiten aan, zowel voor de gezinnen in verblijf als de gezinnen die we thuis begeleiden.
Voor de gezinnen in verblijf zijn we 24/7 betrokken aanwezig, niet enkel tijdens georganiseerde of geplande activiteiten, maar ook bij de gewone dagdagelijkse momenten.

Netwerken

Een kind heeft een veilige haven én een heel dorp rondom zich nodig om goed groot te worden. Ouders hebben anderen nodig om goed ouder te kunnen zijn. Daarom vinden we het belangrijk om het netwerk rond het gezin te versterken, zowel het persoonlijke als het professionele netwerk. Grootouders, vrienden, familie, klasgenoten zijn welkom in VGZ.
Het professioneel netwerk rond het CIG: de ervaring heeft ons geleerd dat de Brusselse partners geweldig gedreven zijn. Samen kunnen we het verschil blijven maken voor de gezinnen wiens pad we kruisen.

De eerste 1000 dagen

CIG Vogelzang onderschrijft het belang van de eerste 1000 dagen. Ons begeleidingsaanbod richt zich in het bijzonder op deze boeiende, maar ook kwetsbare periode voor een gezin.

Contra-indicaties

Verslavingsproblematiek, acute psychiatrische problematiek of een mentale beperktheid die zo sterk op de voorgrond staan dat ze de begeleidingsmogelijkheden in het CIG te sterk beperken. Deze problematieken vragen een meer gerichte behandeling en/of ondersteuning.