Skip to content

Wat bieden we?

Sommige gezinnen verblijven in Vogelzang, andere worden thuis begeleid. Samen met het hele gezin bekijken we waar en op welke manier we in de opvoeding kunnen ondersteunen.

Gezinsverblijf

Verblijf en integrale begeleiding van gezinnen in een veilige leeromgeving ter versterking van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen in functie van passend ouderschap.

Gezinsbegeleiding

Integrale begeleiding van gezinnen ter versterking van een veilige hechtingsrelatie tussen ouders en kinderen in functie van passend ouderschap.
Ons Doel
CIG engageren zich om gezinnen te begeleiden, zodat het basisrecht van ouders en kind om samen te leven gerespecteerd wordt. Op dit moment kan CIG Vogelzang enkel moeders en hun kinderen in verblijf laten starten.
Begeleiding
In de begeleidingen wordt met grote aandacht en creativiteit bekeken hoe de vaders e.a. opvoedingsfiguren zo goed mogelijk bij de opvoeding en ontwikkeling van hun kind kunnen betrokken worden.
Mobiele Begeleidingen
In mobiele begeleidingen wordt het gezin, zoals het zich aanmeldt, begeleid, zowel alleenstaande ouders als koppels.